“Đốt đời” bằng… tài mà (kỳ 1)

17/04/2011 13:32
Xuất hiện tại Việt Nam chừng vài năm trở lại đây, có vẻ như chưa khi nào tài mà lại được giới teen ở các thành phố lớn ưa chuộng như vậy.