Hình ảnh các chiến hạm, tàu bảo đảm của Hải quân Việt Nam

21/11/2011 20:33
(GDVN) - Tổng hợp một số hình ảnh về các chiến hạm, tàu bảo đảo của Hải quân Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế của đất nước, trong những năm vừa qua lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng đã được đầu tư các phương tiện vũ khí phòng thủ hiện đại, đủ sức bảo vệ tổ quốc.