Cận cảnh soái hạm USS Blue Ridge của Mỹ tại Đà Nẵng

Không như nhiều người mường tượng, soái hạm Blue Ridge của Hạm đội 7 không trang bị nhiều vũ khí tối tân. Sức mạnh lớn nhất của nó nằm ở hệ thống thông tin liên lạc phục vụ việc chỉ huy cả một hạm đội hùng mạnh của Hải quân Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương.
Đang tải tin...