Thống đốc Bình ném chuột... không vỡ bình

02/02/2014 08:25
Nhận chức Thống đốc NHNN khi tất cả những ung nhọt của hệ thống NH nhất loạt bung ra, Thống đốc Nguyễn Văn Bình vẫn kiên quyết bắt các ngân hàng “phải sống".

Đã xác định thêm một số ngân hàng yếu kém

24/10/2013 16:14
 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh tranh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: Trong năm 2013, thông qua công tác thanh tra, giám sát, NHNN tiếp tục đánh giá và đã xác định thêm một số NHTM yếu kém.