“Thần sấm” A-10 cứu mạng lính Mỹ nhiều nhất

29/10/2012 10:13
A-10 Thunderbolt là loại máy bay đầu tiên được quân đội Mỹ thiết kế riêng cho nhiệm vụ yểm trợ cận chiến trên không và tấn công mặt đất. “Thần sấm” A-10 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 5/1972 và hiện không còn được sản xuất nhưng cho đến nay, nó vẫn được đánh giá là loại chiến đấu cơ đã cứu mạng nhiều lính Mỹ hơn bất cứ máy bay nào khác nhờ khả năng tấn công và yểm trợ hiệu quả. Lầu Năm góc vẫn chưa có ý định thay thế loại máy bay này, bởi đôi khi, đồ cổ vẫn thực sự rất tốt.