Tình yêu không có lỗi, lỗi tại đâu?

24/06/2018 02:44
(GDVN) - Trộm nghĩ, tình yêu không có lỗi, nếu có lỗi đó cũng chỉ là những cánh hồng rơi rụng làm bước chân người không muốn dẫm lên mà thôi.