Chung tay xây dựng đất nước hòa bình

08/11/2016 11:34
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ lo lắng khi truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc bị xâm lấn bởi tệ nạn xã hội, lối sống ích kỷ, thực dụng.