Ai cũng phải chấp hành nghiêm pháp luật

20/04/2017 09:50
(GDVN) - Bất kỳ người dân nào lương cũng như giáo sinh sống trên đất nước Việt Nam thì đều phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của Nhà nước.