Tàu đổ bộ đệm khí “made in Viet Nam"

11/09/2012 09:53
(GDVN) - Con tàu “đổ bộ” đệm khí “made in Vietnam” đã được một nông dân Hai Lúa chế tạo thành công và cho chạy thử nghiệm ngay trên cánh đồng nhà mình.