Thực sự giáo viên đang thừa thiếu thế nào?

(GDVN) - Không thể để kéo dài tình trạng thiếu - thừa giáo viên như thế này mãi. Nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi học tập của các em, đến chất lượng giáo dục.
Đang tải tin...