Giáo viên đừng mơ thưởng Tết nữa

23/01/2019 06:39
(GDVN) - “Giáo viên thì làm gì có thưởng tết bởi đó không phải là ngành nghề sản xuất nhưng đời sống các thầy, cô quá khó khăn, cần có giải pháp tiền lương căn bản".