Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng

(GDVN) - Hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố và năng lực cán bộ chuyên trách an ninh mạng Việt Nam sẽ được củng cố và tăng cường có định hướng đến năm 2025.
Đang tải tin...