Tiến hành "mổ" dép Trung Quốc tìm độc chất

16/10/2012 17:23
Sau khi thông tin nghi vấn có chất độc hại trong dép nhựa, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã tiến hành lấy mẫu thử nghiệm để tìm mức độ thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại có trong dép nhựa Trung Quốc.