Sẽ lắng nghe ý kiến người dân trong đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ

11/09/2013 16:14
(GDVN) -  Sau khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm hành chính, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện đề án này. Từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2013, thành phố sẽ tổ chức trưng bày 32 mẫu phác thảo về tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mới tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, để nhân dân đóng góp ý kiến.