Sinh viên tốt nghiệp không dám… đi làm

23/09/2012 15:25
Đó là một thực trạng khá mâu thuẫn nhưng phổ biến của sinh viên. Họ tốt nghiệp với bằng cấp khá giỏi, nhưng kĩ năng mềm và kiến thức chuyên ngành chưa được đầu tư kĩ đã khiến họ thiếu tự tin và thậm chí sợ hãi khi phải làm việc… đúng chuyên ngành của mình.