Ai có thể biến 0,45 điểm thành 27 điểm?

12/04/2019 06:48
(GDVN) - Vậy mà cha mẹ các em đã nhờ cậy để biến không thành có, biến cái méo mó thành tròn. Biến những những đứa con chẳng có gì trong đầu để đào tạo thành “trí thức”.