Anh đã buông tay rồi đó, em đi đi

27/04/2011 00:06
Anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt, đau và nhức như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm...