Thu hút vốn đầu tư cho y tế, giáo dục

17/01/2018 06:04
(GDVN) - Quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.