Không thể tin Vũ Song Vũ hát My heart will go on

02/01/2012 08:41
(GDVN) - Ai chưa từng biết Vũ Song Vũ khi là "hiện tượng Youtube" thì có lẽ không thể tin một cậu bé 13 tuổi lại hát được như vậy. Còn những ai từng nghe Vũ qua Youtube thì nay thật sự xúc động khi trực tiếp nghe, xem cậu bé hát.