Khởi điểm nộp thuế TNCN: Chốt 9 triệu

26/09/2012 11:09
Theo đề xuất của Chính phủ: Người độc thân có thu nhập 9 triệu đồng/tháng, người có hai người phụ thuộc có thu nhập 16,2 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.