“Yêu Nước thì phải yêu Lịch sử”

12/01/2021 06:50
GDVN- Tôi tự làm những video, Infographic, file Powerpoint… để trình chiếu trên lớp cho học sinh, làm sao với thời lượng 45 phút đó các em nắm chắc được kiến thức.

Nghề giáo viên chủ nhiệm

02/08/2020 06:46
GDVN- Theo tôi cho dù là giáo viên dạy bộ môn ít tiết hay nhiều tiết thì các thầy cô đều cần có sự tận tâm với các con, cũng như sự nhiệt huyết trong giảng dạy.