Nếu thực sự vì dân

25/01/2016 16:03
(GDVN) - Lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân thì chỉ có một, đi ngược lại là phản dân, hại nước.