Thống đốc Bình ném chuột... không vỡ bình

02/02/2014 08:25
Nhận chức Thống đốc NHNN khi tất cả những ung nhọt của hệ thống NH nhất loạt bung ra, Thống đốc Nguyễn Văn Bình vẫn kiên quyết bắt các ngân hàng “phải sống".