Đừng xem Việt Nam là "miếng bánh"

(GDVN) - Nga bán vũ khí cho cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, tự tin sẽ tiếp tục vai trò nhà cung cấp chủ đạo của Việt Nam trước cạnh tranh từ Mỹ, vì giá rẻ, tương thích cao.

Tầm nhìn chung Mỹ - Đông Nam Á

(GDVN) - Chúng ta có thể tiến tới tầm nhìn chung về một trật tự khu vực, nơi luật pháp và chuẩn mực quốc tế, bao gồm tự do hàng không hàng hải, được tôn trọng...
Đang tải tin...