Thủy quân lục chiến Trung Quốc chỉ có 2 lữ đoàn, khoảng 6000 quân

18/10/2013 11:06
(GDVN) - Binh chủng này được xem như là lực lượng hoạt động đặc biệt ưu tú của quân đội Trung Quốc, họ được đào tạo cho các hoạt động tấn công đổ bộ và đang phát triển nhanh chóng khả năng này như một phần chiến lược quân sự tổng thể của Trung Quốc.