Nam sinh dùng ảnh "lừa tình" để giật đồ của 20 cô gái

06/04/2012 14:09
Bằng các thủ đoạn làm quen qua mạng, cho xem ảnh “lừa tình” để dụ dỗ các cô gái mới lớn, từ tháng 2/2012 đến khi bị bắt, Hạnh đã làm quen được hàng chục nữ sinh học ở các trường đại học, cao đẳng, học nghề khác nhau.