Dự giờ giáo viên, bao nhiêu là đủ?

(GDVN) - Việc dự giờ như thế nào và dự bao nhiêu là đủ, tránh tạo cho giáo viên và học sinh những áp lực, căng thẳng vẫn chưa được các trường chú trọng.
Đang tải tin...