'Không để tình trạng học dốt mới đi bộ đội'

"Việc sửa đổi quy định tuyển quân vừa để tăng chất lượng, số lượng bộ đội vừa giải quyết công bằng xã hội, không để người học giỏi đi đại học, người học dốt mới đi bộ đội", Đại tá Nguyễn Minh Diệp, Cục Quân lực (Bộ Quốc phòng) cho biết.

DN tiếp tục được gia hạn nộp thuế GTGT đến tháng 4/2013

(GDVN) - Bộ Tài chính vừa có Thông tư 175/2012 TT-BTC hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, số thuế GTGT phải nộp của tháng 6/2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 1/2013 sẽ tiếp tục được gia hạn nộp chậm nhất là đến ngày 20/4/2013.
Đang tải tin...