GS.Đặng Hùng Võ hiến kế cho Bộ trưởng Thăng

26/03/2012 07:27
(GDVN) - "Chúng ta đừng có nhìn ô tô một cách thiếu thiện cảm như vậy, không thể chống ùn tắc bằng cách hạn chế ô tô. Nếu làm vậy, chẳng khác nào chúng ta tiến lên bằng cách… đi bộ".