Nga hỗ trợ quan điểm "đàm phán tay đôi" của Trung Quốc ở Biển Đông?

(GDVN) - Moscow không muốn bị cuốn vào tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tuy nhiên Nga có vẻ như đang ngả theo quan điểm của Trung Quốc khi Igor Morgulov kêu gọi các bên tranh chấp Biển Đông, Hoa Đông bình tĩnh và giải quyết "trên cơ sở hoàn toàn song phương"?!
Đang tải tin...