Những niềm vui mới trên đất nước Myanmar

(GDVN) - Myanmar đã tạo nên sự ngạc nhiên cho thế giới về sự đoàn kết dân tộc và nay sự ngạc nhiên thiện cảm ấy đã được chuyển hóa thành những hoạt động có lợi...
Đang tải tin...