1400 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Đại Nam

(GDVN) - Năm 2011, năm thứ hai Trường Đại học Đại Nam tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ đại học chính quy. Điểm chuẩn vào trường là 13 điểm tất cả các ngành.

Xem điểm chuẩn của ĐH Thương mại

Điểm chuẩn vào khoa kế toán- tài chính doanh nghiệp thương mại của ĐH Thương mại lấy điểm chuẩn cao nhất với 21 điểm, tăng 1,5 điểm.
Đang tải tin...