VNEN và Sách giáo khoa, trách nhiệm là của ai?

12/10/2018 10:52
(GDVN) -Bộ Giáo dục đã có văn bản tiếp thu và giải trình một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa...