Khi Ban giám hiệu bỏ quên giáo án… ở nhà

03/05/2017 09:08
(GDVN) - Chỉ khi nào Ban giám hiệu làm được thì mới nói được người khác, còn mình không, người ta có thể tuân theo mệnh lệnh nhưng lại coi thường người chỉ đạo.