Những vụ sai sót đề thi trước tới nay

31/03/2017 08:42
(GDVN) - Chuyện ra đề sai thường có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của mỗi đơn vị. Nhất là khi đề thi sai mà “được” lên báo thì không ai muốn.