Trùng tu tháp Chăm Phú Diên

19/03/2012 07:50
Tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Diên, huyện Phú Vang) sẽ được trùng tu với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2012.