Phương thức xét tuyển của nhóm GX

(GDVN) - Phương thức xét tuyển chung theo nhóm trường là một giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng "trúng tuyển ảo" cho các trường tham gia.
Đang tải tin...