Cơ hội giành học bổng hấp dẫn

Với gần 70 phòng học hiện đại, 2 phòng thực hành máy tính, 2 thư viện…, Kaplan Singapore đáp ứng được nhiều chương trình học khác nhau.
Đang tải tin...