Bao giờ chấm dứt tình trạng "phí chồng phí"?

25/06/2017 07:10
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cần giảm phí bảo trì đường bộ cho xe đi tuyến cố định trên đường BOT để không bị chồng phí.