Chúng ta có nên nghỉ hưu?

(GDVN) - Nghỉ hưu là đồng nghĩa với việc vứt bỏ 20 năm học tập và 30-40 năm kinh nghiệm: một phí phạm chất xám cho một đất nước chưa giàu chưa mạnh như chúng ta.
Đang tải tin...