Hà Nội “khai tử” truyền hình Analog

06/10/2014 09:51
Sự “bắt tay” giữa UBND TP Hà Nội và TH An Viên giúp gia đình chính sách, hộ nghèo HN tiếp cận truyền hình số, khai tử truyền hình analog cuối 2016.