Nhà đài giành khách bằng truyền hình HD

01/05/2014 07:51
Sau cạnh tranh về giá, khuyến mại, tăng kênh... các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền lại bước vào cuộc đua hút khách bằng các chương trình có độ phân giải cao-HD.