"Mất ăn, mất ngủ" khi cho học sinh điểm 1, điểm 2

17/11/2013 08:01
(GDVN) - “Tôi vẫn thường bảo học trò của tôi, nếu cô cho em được 9 điểm hay 10 điểm cô sung sướng hơn em rất nhiều, nhưng nếu cô cho em điểm 1, điểm 2 cô khổ hơn các em rất nhiều, vì mất ăn mất ngủ tiếc công sức của mình truyền thụ cho các em, coi như công của cô đổ xuống sông, xuống biển”.

"Đổi mới toàn diện giáo dục lần này xứng tầm là một cuộc cách mạng"

08/11/2013 08:28
(GDVN) - "Chúng ta sẽ chuyển từ việc dạy và học chủ yếu truyền thụ kiến thức một chiều từ thầy sang trò, nặng về truyền thụ kiến thức sang phương pháp giáo dục mới nhằm hình thành năng lực và phẩm chất của con người lao động mới. Đó là sự thay đổi khác hẳn so với ba lần trước".

Đổi mới giáo dục: Cần cơ chế đặc thù cho giáo viên

22/10/2013 07:46
(GDVN) - Với triết lý giáo dục lấy việc hình thành năng lực người học làm trung tâm, làm mục tiêu đào tạo thay cho truyền thụ kiến thức, Đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo các chuyên gia nói riêng và người dân nói chung.