Khách hàng luôn đúng

30/03/2012 14:15
(GDVN) - Ngày đầu tiên vào làm ở cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được chủ giảng: "Anh đừng có quên. Khách hàng bao giờ cũng đúng".

Em thoát rồi

20/03/2012 00:10
(GDVN) - Phút sáng dạ của một bệnh nhân tâm thần


Chuyện bố con ( P1)

19/03/2012 23:51
(GDVN) -" Vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra. suy đi tính lại chả bà con chi "