Quyết liệt hơn trong phòng chống ma túy

09/08/2013 13:10
Mới đây, qua kiểm tra 7 trường hợp nghi sử dụng ma túy trên địa bàn xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái), lực lượng chức năng đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với chất ma túy. Như vậy, đến thời điểm này, 100% xã, thị trấn của Trấn Yên đều có người nghiện. Công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn do đó đòi hỏi phải quyết liệt hơn nữa.