Tuyển CTV mục Khoa Học Công Nghệ/Giáo Dục Quốc Phòng

22/08/2012 07:12
(GDVN) - Nhằm đáp ứng chiến lược mở rộng các ban, mục nội dung để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của độc giả. Báo điện tử GDVN, cần tuyển 2 Cộng tác viên (CTV) cho hai chuyên mục Khoa Học - Công Nghệ và Giáo Dục Quốc Phòng.