Chen nhau 'cúng' tiền cho sư giả ở TP.HCM

03/01/2013 11:04
Hàng đoàn người từ Khu du lịch Suối Tiên ra về, chen lấn nhau để được tiếp cận bỏ tiền vào chiếc thau bằng inox của một thanh niên còn khá trẻ hành nghề giả sư.