An toàn vệ sinh lao động khó kiểm soát?

02/12/2014 07:00
(GDVN) - Nhiều trường hợp người làm thuê phải nhập viện chính từ sự bất cẩn của các chủ công trình, nhà máy, nhưng không được bồi thường thỏa đáng.