Ngực lép, lưng gù... vì bàn học

20/09/2011 07:42
Ngồi học không đúng cách sẽ dẫn đến các bệnh như ngực lép, vẹo cột sống, gù lưng, cận thị... thậm chí là khả năng nhận thức.