Thăm quan phòng ngủ của Từ Hy Thái hậu

04/11/2011 11:33
(GDVN) - Thái hậu Từ Hy (1835–1908) là người từng nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc dưới triều nhà Thanh trong hơn 40 năm dù không chính thức ngồi trên ngai vàng.